Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk
Framtiden i våre hender har store forhåpninger til Marit Arnstad som ny samferdselsminister. – Vi forventer at jernbanen prioriteres høyere enn nye veier og flyplassutbygginger, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.


maritarnstad520Marit Arnstad er ny samferdelsminister. (Foto: Senterpartiet)

Magnhild Meltveit Kleppa er ferdig som samferdselsminister og overlater jobben til Marit Arnstad. Med Magnhild Meltveit Kleppa som samferdselsminister har bevilgningene til jernbanen økt. Men langt fra nok. Norsk jernbane er i en elendig forfatning, faktisk blant de tregeste i Europa. Kun Tyrkia og Albania er bak oss.

– Dette sier mye om hvilken jobb som venter Marit Arnstad som ny samferdselsminister. Nå må jernbanen må prioriteres foran nye veier. Bare slik kan vi bygge et nullutslippssamfunn, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

– Dersom vi skal ha en stor miljøgevinst ved jernbanesatsingen, kan vi ikke bygge ut kapasitet på veiene og flyplassene samtidig. Vi må få mer trafikk fra vei og luft over på bane, sier Hermstad.

Mens norske flyplasser blir finansiert av taxfree-salg og veier av bompenger, har jernbanen kun statsbudsjettet som finansieringsmulighet. Dette forventer Framtiden i våre hender at Arnstad gjør noe med.

Diskriminering av jernbanen må opphøre under Arnstad. Investeringene må firedobles i løpet av neste fireårsperiode og nye finansieringskilder må trekkes inn. For eksempel må bompenger fra veiene kunne brukes på jernbaneinvesteringer og luftfarten må også begynne å betale miljøavgifter som kan øremerkes jernbane, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender ber også Arnstad jobbe for at Intercity-triangelet mellom Oslo, Halden, Porsgrunn og Lillehammer må stå ferdig innen 2023.

– Dette må bygges med høyhastighetsstandard på alle strekninger. Det betyr at planleggingen må begynne nå, sier Hermstad.

Videre mener Framtiden i våre hender at planlegging av høyhastighetsbaner mellom de største byene i Norge skyter fart. I neste Nasjonal transportplan, som legges frem våren 2013,  må det  sette av penger til videre utredning av strekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim, med uttrykt mål om å bygge ut strekningene. Byggestart for høyhastighetsbaner må tidfestes innen siste del av neste NTP-periode.
blog comments powered by Disqus
Framtiden i våre hender arbeider for:

  • At Norge går foran i arbeidet for å sikre forpliktende avtaler som garanterer massive overføringer fra rike til fattige land for å betale vår klimagjeld.
  • Fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest, mens enkelte fattige land kan øke sine utslipp.
  • En rettferdig fordeling av utslippsrettigheter som innebærer at alle mennesker i verden kan slippe ut maksimalt ett tonn CO2 i snitt i 2050.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt fra oss på E-post.Joomla Extensions powered by Joobi
- Annonse -