Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk
Bedre kollektivtilbud, flere sykkelveier, passivhus og utfasing av oljefyr vil bli resultatet om klimameldingen følges opp. Det innebærer at vi får mindre asfalt, grønnere byer, bedre luft og løsninger som gavner fellesskapet og ikke bileieren – i det hele tatt mer klima- og folkevennlige byer.

Sykkelsti.Følges klimameldingen opp, vil vi få mer av dette. (Foto: FamLarod, Flickr)

Meldingen sier:

•    Utslippene fra nye biler skal være nede i 85 g/pkm i 2020.
•    Det skal legges til rette for plugin ladestasjoner.
•    Det skal satset på tog, sykkelveier og kollektivtrafikk.
•    Oljefyr skal fases ut innen 2020. 

– Det er veldig positivt at målsettingen for nye biler blir såpass ambisiøs og at det vil bli tilrettelagt  for plugin hybrider. Hvis regjeringen i tillegg får på plass et forbud mot biler med kun forbrenningsmotorer fra 2015 og gjør gjennomsnittsbilen enda dyrere, kan utslippen fra nye biler gå ytterligere ned, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad


Regjeringen lover å  doble  satsingen på sykkelveier innen 2017.

– I statsbudsjettet for 2012 ble det bevilget 306 millioner kr til gang- og sykkelveier. Dette er en svært liten andel av de 16 milliardene som ble bevilget til vegprosjekter. En dobling vil forbedre dette misforholdet noe, men regjeringen må tørre å prioritere bort vei, sier Hermstad.

– Intercitytog utbyggingen må bygges med høyhastighetstogsstandard. Dette står det ikke et ord om i meldingen, men er avgjørende for hvordan infrastrukturen i Norge skal legges opp frem mot 2050.

Klimameldingen varsler at oljefyren skal fases ut.

– Dette vil slå positivt ut for luften i byene og vise folk at fornybar energi er en like god oppvarmingskilde som fossil energi, mener Hermstad.

En rekke tiltak som ville bidratt til ytterligere kutt er utelatt fra meldingen:

Du rammes ikke når du flyr, spiser kjøtt, bruker bil eller strøm.
  •  Framtiden i våre hender mener at passasjeravgift på fly må gjeninnføres og ingen nye flyplassutbygginger kan gjennomføres.
  •  Landbruket må legges om, storfeproduksjonen reduseres.
  • Utslippene fra hele bilparken, ikke bare nybilparken må stagges. Det krever knallhard prioritering av kollektivutbygging istedenfor vei. Vegprosjekter rundt de store byene må skrinlegges. Økt kapasitet på veien fører til økt trafikk.
  •  Energieffektivisering er et veldig viktig tiltak for å frigjøre strøm til annen energibruk som elektrifisering av bilparken og av sokkelen. Det er bra at regjeringen legger opp til passivhusstandarder på nye bygg innen 2015, men vi er også opptatt av energiforbruk i den gamle bygningsmasssen. Et uttalt mål om at strømprisene ikke skal øke, bidrar ikke til energieffektivisering.
blog comments powered by Disqus
Framtiden i våre hender arbeider for:

  • At Norge går foran i arbeidet for å sikre forpliktende avtaler som garanterer massive overføringer fra rike til fattige land for å betale vår klimagjeld.
  • Fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest, mens enkelte fattige land kan øke sine utslipp.
  • En rettferdig fordeling av utslippsrettigheter som innebærer at alle mennesker i verden kan slippe ut maksimalt ett tonn CO2 i snitt i 2050.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt fra oss på E-post.Joomla Extensions powered by Joobi
- Annonse -