• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk
Framtiden i våre hender har sett på hvor fornybar verden kan bli innen 2050. Dersom forholden legges til rette kan, ifølge de mest ambisiøse fremskrivningene, 94 prosent av verdens energiproduksjon være fornybar i 2050. 

I 2008 var 19% av den globale elektrisitetsproduksjon fornybar. Oppvarming i bygninger og industri var 90 % fossil. Samtidig vet vi at verdens energiproduksjon er årsak til størstedelen av verdens klimagassutslipp. Det innebærer at det må store endringer til i hvilke energikilder vi satser på, og i hvordan vi bruker energien, for å få til nødvendige reduksjoner i klimagassutslipp. Framtiden i våre hender har gjennomgått forskjellige fremskrivninger for hvor fornybare verden kan bli i 2050. denne gjennomgangen er presentert i faktaarket "Hvor fornybar kan verden bli innen 2050?".

Last ned faktaarket her.