Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer. Bli medlem nå!

Vi gjør Norge billigere

Bak dine klær, sko og telefoner, skjuler det seg elendige forhold for arbeidere. Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk.

Om oss og hva vi arbeider med

Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser.

Om oss og hva vi arbeider med

Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser.

  • Vi mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi.
  • Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette slik at du kan gjøre grønne og etiske valg i hverdagen.

Framtiden i våre hender ble grunnlagt av Erik Dammann i april 1974.

I dag er Framtiden i våre hender en av Norges største miljøorganisasjoner med over 24.500 medlemmer og 20 lokal- og studentlag over hele landet.

Organisasjonen er demokratisk styrt med et landsmøte som øverste organ. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig. Arild Hermstad er Framtiden i våre henders leder.

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer. Bli medlem nå!

For å nå våre mål arbeider vi med blant annet disse saksområdene:

Levelønn i sør
Vi jobber for at folk i fattige land skal få anstendige arbeidsvilkår og skikkelig betalt for varene de selger til oss. Norske politikere og selskaper må sikre etikk i leverandørkjeden og i offentlige innkjøp.

Fra et fossilt til et fornybart samfunn
Vi jobber for redusert oljeutvinning, og for at Norge i stedet skal satse på ny grønn industri og fornybar energi.

Et etisk og klimavennlig oljefond
Vi fremmer etiske investeringer i private og offentlige fond, og vil at klimahensyn skal integreres i all fondsforvaltning. Spesielt arbeider vi for en mer etisk og klimavennlig forvaltning av oljefondet.

Grønn økonomi
Vi jobber for at Norge skal gå fra forbruksvekst til bærekraft, og til økt fritid i stedet for lønnsvekst. Staten må legge til rette for et grønnere forbruk ved hjelp av grønne skatter.

Miljøvennlig transport
Vi jobber for at det skal bygges høyhastighetsbaner i Norge, for en styrking av kollektivtransporten og for flere og bedre sykkelveier.

Grønn mat
Vi arbeider for redusert kjøttforbruk i Norge, mer produksjon av økologisk mat, og for redusert kasting av mat.

Næringslivets samfunnsansvar
Vi setter kritisk søkelys på norsk næringsliv i sør. Norske myndigheter må stille lovbestemte krav til selskapenes samfunnsansvar, og statseide selskaper må gå foran med å integrere sterkere krav til etikk og klimahensyn.