Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk
Avgiftssystemet bør vris i mer miljøvennlig retning og i større grad bidra til at ”Forurenser betaler-prinsippet” følges.
Les hele høringsuttalelsen om Grønn skatteveksling her. Les hele høringsuttalelsen om Grønn skatteveksling her. 131.72 Kb

Det skriver Framtiden i våre hender i en høringsuttalelse til Finansdepartementet. De forslagene som fremmes skisserer en justering av kursen som vil ha stor miljøeffekt. Imidlertid er vi av den oppfatning at mer drastiske virkemidler vil tvinge seg frem. Da må de økonomiske virkemidlene skjerpes og oppgraderes. I tillegg til ”pisk”, må det selvfølgelig også settes av mer penger til ”gulrøtter” for å vri adferden i mer miljøvennlig retning. I dette innspillet er det imidlertid ”pisken” vi ser på. Vi foreslår blant annet

  • Lik tonnpris på CO2 for diesel og bensin
  • Lik drivstoffavgift på bensin og diesel
  • Drivstoffavgift på fly  innenriks og utenriks lik dagens autodieselavgift
  • Bort med taxfreeordning
  • Fyringsoljeavgift på svensk nivå
  • El-avgift på svensk nivå

Les hele høringsuttalelsen om Grønn skatteveksling her. Les hele høringsuttalelsen om Grønn skatteveksling her. 131.72 Kb

- Annonse -